Сезонная скидка 20% до 31 марта!
Места ограничены!

Contact us

+7 (495) 258-00-40
Tverskaya Street 18/1
house@toms-house.ru
Monday-Friday 10.00-20.00 Saturday 11.00-16.00
By metro: Pushkinskaya, Tverskaya, Chekhovskaya, exit to Izvestiya.